PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PSYCHOLOGICZNA
Tuto, celeriter, iucunde curare.
Nasz adres:
Rybnik-Chwałowice, ul. Śląska 1
II piętro Poradni
Informacja i rejestracja:
tel. 507 477 057
tel. 32 739 33 84
psychiatra.rybnik@gmail.com


Jeśli w swoim życiu doświadczasz:

- problemów emocjonalnych, nadmiernego stresu i objawów nerwicowych

- napięcia i lęku, bezsenności, objawów depresji, uzależnienia lub współuzależnienia od alkoholu

- konfliktów i trudności w relacjach partnerskich, małżeńskich i zawodowych, rozpadu związku, żałoby

- choroby psychicznej własnej lub bliskiej osoby

Pomoc naszego psychologa, psychoterapeuty lub lekarza jest najlepszym sposobem na znalezienie rozwiązania.